Museet i Smeltehytta

Sist endret 30.04.2024 | Publisert 30.05.2023Buskerud, Museer |

Anslått lesetid:

Museet i Smeltehytta inngår i Norsk Bergverksmuseum og ligger sentralt i Kongsberg. Her får vi i autentiske lokaler historien om 335 års utvinning av sølv, samt mye annen lokal- og nasjonalhistorie.

Bakgrunn

Det var drift ved Kongsberg Sølvverk i over 300 år, fra 1623 til 1958. Dette var Norges første bergverk i varig drift, det var også landets viktigste bergverk og et av de største sølvverkene i Europa. I dag finner vi et museum med rikt innhold i den gamle smeltehytta i Kongsberg sentrum. Den sølvrike Kongens gruve noen kilometer vest for sentrum er nå museumsgruve, og et stort skogsområde med et nærmest utall skjerp, gruveåpninger og gruvehauger er et fredet kulturmiljø.

Vi skal til Smeltehytta, men omtaler også de andre delene.

Wikipedia skriver at Kongsberg Sølvverk var et gruveselskap som startet opp i 1623. Verket er blant Norges eldste bergverk og var ett av de største i Europa. De bygget hele 1000 kilometer med gruveganger, og la jernbanelinjer i flere av stollene. Sølvverket regnes som Norges største bedrift i førindustriell tid og nådde et omfang av om lag 300 sjakter og mellom 1500 og 2000 skjerp.

Driften av Kongsberg Sølvverk foregikk vesentlig i gruvekompleksene Underberget og Overberget, og resultatene svingte mellom 2–12 tonn sølv per år. Den samlede produksjon fra Kongsberg Sølvverk beløper seg offisielt til vel 1350 tonn sølv, men det er sannsynlig at det reelle uttaket var større.

Opplevelser i Smeltehytta

Nedenfor de gamle sentrumsgatene i Kongsberg, ved bredden av Numedalslågen og fossen, finner vi Smeltehytta. Den består i dag av flere avdelinger, eller samlinger. Vi skal ta dem for oss med korte stikkord. Bilder og kart følger lengre ned på siden.

Bergverkshistorie og Sølvverkets samlinger

I denne delen av museet i Smeltehytta får vi gjennom et stort antall gjenstander og informative plakater historien om Sølvverkets 335 år lange historie. Vi får et innblikk i lokalbefolkningens liv og den tekniske siden ved det å trenge gjennom den harde bergarten, bryte fjellet og bearbeide sølvmalmen som man hentet opp fra gruvene. Det kan være grunn til ettertanke at Kongsberg i 1769 hadde 8000 innbyggere og var Norges nest største by, etter Bergen.

Sølv- og mineralutstilling

Museet skriver stolt at det har en samling av trådsølv som er verdens flotteste og største av sitt slag. Her finner vi nemlig 330 stuffer med trådsølv og andre mineraler som opptrer i sølvforekomstene. Man har funnet trådsølv i mange andre sølvgruver i verden, men eksperter mener trådsølvet i sølvgruvene på Kongsberg er de flotteste. Museet legger til at de fortsatt har verdens største samling av trådsølv utstilt.

Sølv forekommer i mange varianter, og vi kan studere flere av dem, enten det er tynne tråder, tykke tråder, lange tråder, korte tråder, rette tråder, eller krokete tråder. Vi finner også platesølv, massivt sølv og krystaller av sølv. Man må komme hit for å skjønne omfanget av det, og utstillingen er svært fascinerende.

Industrihistorisk utstilling

Kongsberg er mer enn sølv. Våpenproduksjonen ved Kongsberg Våpenfabrikk fortsetter i vår tid, men fabrikken står bak historisk kjente våpen som Kongsbergcolten og Krag-Jørgensen-geværet, foruten skiftenøkler og sykler. Museet i Smeltehytta er nemlig også et industrimuseum for denne bedriften, fra 1814 og fram til vår tid.

Myntverksutstillingen

Museet i Smeltehytta inneholder enda mer. Visste du at fra 1686 og fram til i dag er alle norske mynter blitt preget her på Kongsberg? Dette er enda et fabrikkmuseum, om vi kan kalle Den Kongelige Mynt/Det Norske myntverket det. Her kan vi også bli kjent med medaljen som de årlige vinnerne av Nobels fredspris får utdelt.

Kongsberg Skimuseum

Utvinning av sølv, produksjon av våpen og preging av mynt. Hva mer har museet i Smeltehytta å by på. Jo, en rikholdig skihistorie. De som har levd en stund vil kjenne til Kongsbergknekken. De vil også ha hørt om, og kanskje opplevd Birger Ruud. Kongsberg var stor i den perioden dette lokalmuseet konsentrerer seg om, 1928-1948. Vi finner nemlig en stor samling av premier og skiutstyr innenfor museets mange vegger.

Geolab

Det var de tradisjonelle samlingene, de som har vært i museet i Smeltehytta siden 1945. For å si det mer presist var den formelle oppstarten i 1938, og flere av samlingene kom til i årene etter oppstarten.

Nyeste tilskudd på stammen, og plassert i tilknytning til Smeltehytta, er det museet kaller Geolaben. Her satser de på moderne formidling av naturvitenskap og teknologi til barn og unge. Museet legger stor vekt på aktiviteter og å stimulere til læring og nysgjerrighet gjennom utforskning av geologi og teknologi. Slik setter plasserer denne delen av museet seg blant de vitensentrene som har poppet opp landet over de siste tiårene, men uten å være del av sammenslutningen av dem.

Her følger noen bilder fra de forskjellige utstillingene i museet i Smeltehytta.

Opplevelser utenfor Kongsberg

De som vil oppleve hvordan det er å komme inn i en ekte sølvgruve, må ta ut til Saggrenda. Stedet ligger 8 km vest av Kongsberg.

Sakkerhusene

I Saggrenda finner vi Sakkerhusene. Det er en samling av bygninger som verket reiste for å huse gruvearbeidere som pendlet hit ukentlig. Noen av rommene har museet gjort om slik at vi kan få inntrykk av hvordan det var å bo her i gamle dager. Ellers finner vi museumsbutikk og servering i lokalene.

Sølvgruvene

Kongsbergtraktene omfatter en rekke gruver, men den største og viktigste var Kongens gruve. Om sommeren kan man ta ta plass i lukkede små vogner, og bli med på en slamrende og til dels mørklagt togtur 2,3 km inn og 340 meter ned i Christian VIIs stoll. Det er en flott opplevelse.

Museet reklamerer også med at de har gruvesafarier til «Gottes Hülfe in der Noth» året rundt. «Dette er en av omvisningene for de som ønsker en mer autentisk opplevelse av gruvesystemet. Turen begynner med gruvetoget inn til Kongens gruve og deretter til fots inn til Gottes Hülfe in der Noth.» Les mer på nettsiden deres.

Her er noen bilder fra Sandalsands besøk til Sølvgruvene for mange år siden. Det inkluderte en togtur inn i Kongens gruve.

Kongsberg Sølvverk kulturmiljø

I Norge har vi 13 utvalgte, fredete kulturmiljøer. Sølvverket er et av dem.

Dette fredete kulturmiljøet dekker et stort område nord for Kongens gruve. Området preges av det store gruvefeltet med de mange skjerpene (steder hvor det er gravd eller sprengt for å finne malm), gruveåpningene og tipphaugene på dagoverflaten over det store underjordiske gruvesystemet og et omfattende dam- og rennesystem med 50 dammer, 80 demninger og 50 km med vannrenner. Det heter seg at Sølvverkets beliggenhet i åpen fjellskog gjør det enestående i internasjonal sammenheng.

LES MER: Fredete kulturmiljøer i Norge

Finn fram (kart)

Kartet viser hvor vi finner Museet i Smeltehytta. Det ligger som vi ser nede ved Numedalslågen med Fosseparken på andre siden og med Kongsbergs historiske sentrum i ryggen. Parkering finner man i nærheten.

Åpne kartet og dra mot vest for å finne Saggrenda, Sakkerhusene og Kongens gruve.

Les mer

Praktisk informasjon om Smeltehytta i Kongsberg og de andre delene av Bergverksmuseet finner du på de utmerkete nettsidene deres. Les hva Riksantikvaren skriver om Sølvverkets kulturmiljø.

Ikke forlat Kongsberg uten å vandre rundt i bygatene, for også de gir et innblikk i tiden med bergverksdrift.

Her på Sandalsand kan du også lese andre artikler fra Kongsberg, mange fra Buskerud fylke og en lang rekke andre museer i Norge.