Lomen stavkirke i hjertet av Valdres

Sist endret 29.12.2021 | Publisert 30.09.2018Innlandet, Religion |

Anslått lesetid:

Det er en flott gammel kirke i et nydelig kulturlandskap som ønsker oss velkommen. Selv om Lomen stavkirke ikke har vært nevneverdig i kirkelig bruk de siste hundre år, har den en historikk som få andre. 800 år og vel så det er en seriøs alder for en trebygning.

 

Bakgrunn

Byggingen

Det ble bygget mange kirker i landet fra 1100-tallet og fram til Svartedauden. Valdres var intet unntak, og i bygda Lomen i Vestre Slidre regner man med at det var på slutten av 1100-tallet de fikk sin kirke. En årringsdatering tilsier at furutrærne som skulle bli til stavene ble hogget i 1179. Dermed regner man at kirken ble oppført året etter, i 1180. (Noen kilder oppgir et tiår senere.) Skriftlige kilder omtaler ikke kirken før ut på 1300-tallet, men det var jo ikke så mye skriftlighet i kongeriket på den tid. 

Kirken gjorde nok sin tjeneste for lokalbefolkningen på en god måte, men etter temmelig nøyaktig 600 år fant man ut at den burde utvides. Befolkningstallet var steget igjen etter pestkatastrofen og i 1779 (eller 1749) satte man i gang med arbeider. 

 

Eksteriør og interiør

Kirken har et langplan med et rektangulært skip og et kortere omtrent kvadratisk kor. Der var opprinnelig en apsis for enden av koret og en svalgang rundt. Det står fire opprinnelige staver inne, der er utskårne arkader og kapiteler øverst på søylene. Vestre inngang har to rundbueportaler med rike utskjæringer – klassisk stavkirke med dyrehoder og ranker. 

Kirken hadde et opphøyet midtrom, men utvidelsen i bredden på 1700-tallet gjorde at både den opprinnelige bredde og høyde ble bygget inn. Ellers fant det også sted andre endringer i tråd med tidens skiftende strømninger innen kirkebygging – fram til rundt 1850. Innvendig ble det blant annet oppført et galleri for å gi plass til flere. I 1914 stod det klar en ny kirke et par kilometer unna, og stavkirken ble tatt ut av bruk – men heldigvis bevart for ettertiden. 

Det skal ikke være noe igjen av interiøret fra middelalderen, en skjebne Lomen deler med så mange stavkirker. Et utskåret Madonnahode fra 1200-tallet står nå utstilt på folkemuseet i Fagernes, men er gjengitt med foto nedenfor. 

 

Oppland - Vestre Slidre - Lomen stavkirke

Den ene av de to utskårne portalene inn til Lomen stavkirke, vestsiden. Den andre ligger innenfor til høyre.

 

Opplevelser

Valdres er et av de mest stavkirketette områdene i landet, og et utmerket reisemål for den som ønsker å få ulike versjoner av denne type kirkebygg i nærmere øyesyn. Lomen er oppført på samme tid som nærliggende Høre. Beliggenheten høyt over Slidrefjorden er strålende og kirken ser vi på lang avstand når vi kommer nordfra på lokalveien. E16 går nærmere fjorden og der lokalveien møter den ligger det en stor parkeringsplass. Vi kjører nemlig ikke helt fram til kirken, men spaserer opp bakken forbi gårdsbruk som holder kulturlandskapet i hevd. Vi går gjennom et gammelt gårdstun som er et klenodium i seg selv, og så kommer vi fram til stavkirken. 

En portal leder oss inn til kirken. Rundt ligger det en liten og gammel kirkegård, en kraftig bygget støpul (bygning til kirkeklokkene) fra 1674 står oppe til høyre, og kirken kan vi fritt vandre rundt – hele året. Inn kommer vi derimot bare om sommeren. Vårt besøk fant sted utenom åpningstid og det er jo synd. På den annen side var det en flott opplevelse lell, for kirken er i seg selv et smykke, og ikke minst er de to utskårne portalene svært vakre. Det framstår likevel som litt overraskende at det er skifertak på den gamle kirken, ikke spon som vi gjerne forbinder med stavkirker. På den ene side er skiferen ikke original, men fra 1700-tallets ombygginger. På den annen side er det med på å understreke at ingen stavkirker er like. 

Se flere bilder under:

 

Finn fram til Lomen stavkirke

Kirken er åpen i skolenes sommerferie, fire dager i uken – torsdag til søndag. Den ligger fem minutters spasertur opp fra parkeringsplassen ved E16 gjennom Valdres. Vi hadde tidligere på dagen vært innom to andre stavkirker langs samme hovedvei, nemlig Øye og Høre, og var på vei til Hegge litt over fjellet.

 

 

Les mer

Les bakgrunnsartikkelen om stavkirker i NorgeSandalsand for å øke din kunnskap om dem. Artikkelen inneholder en rekke lenker til videre fordyping. Konsulter dessuten hovedsiden om Religion for mer relatert stoff.

Den som vil lese seg opp på Lomen stavkirke spesielt, bør sjekke disse lenkene (tilfeldig rekkefølge): Kirkesøk, Stavechurch.com, Stavkirke.info, KunsthistorieKulturminnesøk, Wikipedia og Riksantikvaren. Fra sistnevntes bevaringsprogram foreligger det en rapport (pdf) fra 2016 som dokumenterer tilstand og bevaringstiltak. Den viser at det har vært nødvendig å utbedre ganske omfattende råte- og setningsskader. 

Finn flere Sandalsand-artikler fra Vestre Slidre kommune