Torpo stavkirke i Hallingdal

Sist endret 04.08.2023 | Publisert 02.10.2018Buskerud, Religion |

Anslått lesetid:

På Torpo mellom Gol og Geilo står Hallingdals eldste bygning og eneste stavkirke. Det er mye middelalder over den, utenpå så vel som inni. Ikke desto mindre framstår stavkirken som en litt underlig og ikke minst ribbet konstruksjon.

 

Bakgrunn

På et eller annet tidspunkt hadde bygdefolket fjernet svalgangen rundt hele stavkirken, noe vi for så vidt finner på flere av de gjenværende stavkirkene i landet. I 1880 ble kirkebygget ytterligere krympet: Koret ble revet, apsisen (halvrundingen) ved enden av koret også. Støpulen like ved forsvant også. Dette året stod nemlig en ny kirke klar til å bli tatt i bruk av menigheten, bare få meter ved siden av, omtrent der støpulen hadde stått. Menigheten var antakeligvis vokst ut av gamlekirken, som på så mange steder. Heldigvis lot de være å fjerne den gamle helt. En modell av hvordan Torpo stavkirke kan ha sett ut opprinnelig, står inne i kirkerommet. Dagens versjon framstår som veldig stutt, og samtidig veldig høy med tak på tak, og en kraftig takrytter med spir på toppen. 

Det var en kar ved navn Torolf som bygget kirken, i hvert fall om vi skal stole på runeinnskriften inne i kirken. Derimot har vi inntil nylig hatt få holdepunkter for når han gjorde det. Tidsspennet har vært stort, fra ca. 1160 til inn på 1200-tallet. En nyere dendrokronologisk undersøkelse (årringsundersøkelse) viser at tømmeret til stavene ble hogget i 1192, og man regner med at kirken ble oppført få år etter. 

Vi kan for øvrig merke oss at kirken var i privat eie under store deler av 1700- og 1800-talet, før kommunen overtok den i 1875. Deretter ble den overført til Fortidsminneforeningen som i dag står som eier. 

 

Buskerud - Ål - Torpo stavkirke

Torpo stavkirke, høy og smal

 

Opplevelser

Portalene inn til kirken, mot vest og sør, er spennende å undersøke. Drager, ranker og dyrehoder er velkjente fra den norrøne kirkebyggingstradisjonen, og kommer i rikt monn her. 

Den som er heldig å komme til Torpo stavkirke en dag kirken er åpen, vil komme inn i et kirkeskip der høyden tiltrekker seg oppmerksomheten også innvendig. En slags baldakin (lektoriehimling) henger over det som var overgangen mellom skip og kor. Den er overmalt og er fra slutten av 1200-tallet. Dette er det høy kvalitet over, ikke minst i historisk kontekst. Her finner vi nemlig noe av den eldste malte dekor i landet. Denne delen av himlingen er helt unik, og bare må oppleves. Detaljene er dels vakre, dels groteske. Illustrasjoner av halshugging er  jo ikke hverdagskost i norske kirker. 

Ellers ser vi andreaskorsene høyt der oppe, vi ser spor etter malte flater inn mot det som var koret, vi ser utskjæringer og et par glassvinduer fra 1628. Langveggene har nyere vinduer. Middelalderens ideal om stummende mørke varte ikke evig. Den gang stod man også under messer, men de senere tiders benker ble fjernet da kirken ble tatt ut av bruk. Opprinnelige veggfaste benker langs veggene er likevel bevart. 

Skipet holdes oppe av 14 staver i midtrommet. De er solide, for utvendig er taket ikke lengre dekket av trespon. På begynnelsen av 1800-tallet ble taket dekket av tung skifer i stedet. 

Det er ellers spennende å oppleve hvordan den nye og gamle kirken står i harmoni til hverandre midt på den gamle kirkegården. Utsikten er ikke all verden, men beliggenheten i et av landets meste kjente dalfører gjør at Torpo stavkirke gjennom sine over 800 år må ha tiltrukket seg stor oppmerksomhet fra veifarende. 

Se flere bilder fra Torpo stavkirke her:

 

Finn fram til Torpo stavkirke

Når man er på veien er det ikke alltid like lett å komme inn i stavkirkene. De fleste er åpne kun om sommeren, og gjerne bare få dager i uken. Torpos åpningstider er ganske rause, og godt er det. 

Stavkirken ligger til Torpovegen, parallelt til Rv7 mellom Gol og Geilo, ca. 15 km fra Gol sentrum. Vi er i Ål kommune. Der er greit med parkering ved kirken. Den er åpen 10-18, og der er guide, hver dag i juni, juli og august. 

 

 

Les mer

Kirkens eier siden 1880, Fortidsminneforeningen, innbyr til en 3D-visning innvendig i Torpo stavkirke. Klikk inn på lenken og nyt en strålende opplevelse, fra der du er.

Jeg nevnte at dette var Hallingdals eneste stavkirke. Da må vi legge til at Gol stavkirke står på Folkemuseet på Bygdøy. Den er ellers flittig kopiert andre steder i landet og verden. Besøket på Torpo var ledd i en biltur som inkluderte hele fire stavkirker i Valdres, og denne ene i Hallingdal.

Les bakgrunnsartikkelen om stavkirker i NorgeSandalsand for å øke din kunnskap om dem. Artikkelen inneholder en rekke lenker til videre fordyping. Konsulter dessuten hovedsiden om Religion for mer relatert stoff.

Den som vil lese seg opp på denne stavkirken spesielt, bør sjekke disse lenkene (tilfeldig rekkefølge): FortidsminneforeningenKirkesøk, Stavechurch.com, Stavkirke.info, KunsthistorieKulturminnesøk, Wikipedia og Riksantikvaren. Fra sistnevntes bevaringsprogram foreligger det en rapport (pdf) fra 2016 som dokumenterer tilstand og bevaringstiltak. 

Finn flere Sandalsand-artikler fra Ål kommune