Akershus festning og slott

Sist endret 21.03.2022 | Publisert 13.06.2016Krig og ufred, Kultur, Museer, Oslo |

Anslått lesetid:

Det er et formidabelt festningsanlegg vi bys på, ytterst på Akersneset. Her på Akershus festning og slott har forsvarsmakten holdt til i over 700 år med middelalderborg, renessanseslott og garnisoner. Fremdeles gjaller drønnene fra saluttkanonene på festningsvollen over Oslo på høytidsdager, og fremdeles innbyr konge og regjering på festligheter i slottets saler. 

 

De første hundreårene

Det var under Kong Håkon V Magnusson at byggingen av en borg tok til. Vi skriver da 1299. Det var en fremtredende posisjon som ble valgt, riktignok noe unna byens daværende plassering inne i Bjørvika, men med et strategisk velegnet utgangspunkt på berget som stakk ut på Akersneset.

Festningsanlegget viste seg fram gjennom århundrene mer enn en gang. Første gang var i 1308, neste gang var i 1449/50, tredje gang var i 1501/02, fjerde gang i 1523, femte gang i 1531/32, sjette gang i 1567, og sjuende gang i 1716.

Da Oslo brant i 1624 valgte daværende unionskonge Christian IV å flytte by og befolkning inn bak festningens beskyttende murer. Vi fikk oppbyggingen av Kvadraturen og vi fikk en ny byutvikling i det som fra da av ble hetende Christiania. Han lot samtidig festningen utvide betydelig, blant annet med bruk av steiner fra klosteret på Hovedøya, og bygget et renessanseslott midt inne på området.

 

Oslo - Akershus festning

Ja, det er en festning. La det ikke være tvil om det, tross alt det grønne.

 

Forfallet på 1700- og 1800-tallet

Ut over på 1700-tallet og videre forfalt Akershus festning sterkt. I 1815 ble den nedlagt som aktiv festning. Fem år senere ble en straffeanstalt lagt til festningsområdet, men samtidig ble det lagt planer for både kongebolig, universitet og andre offentlige institusjoner inne på festningsområdet. Før midten av 1800-tallet hadde Akershus gjenopprettet sin posisjon som forsvarsanlegg, men det varte bare noen år.

Nye fengsler ble lagt inn, men en del militære aktiviteter ble beholdt. På slutten av 1800-tallet begynte man imidlertid å kikke nærmere på festningen i et historisk perspektiv, og rivingen av de nedre bastionene ble stoppet før man var kommet for langt.

 

Bevaringstanken melder seg

I mellomkrigstiden kom man til den erkjennelse at Akershus hadde tilstrekkelig med rikshistoriske minner til at festningsområdet skulle bevares. Intermessoet, med tysk okkupasjon og tragiske henrettelser på festningsgrunnen, ble med det. For etterkrigshistorien har vist at Akershus står på trygg grunn.

Vedlikeholdet kan nok være krevende, men slottet er blitt regjeringens representasjonslokaler, Forsvaret holder fremdeles til med diverse funksjoner, og Akershus festning er framfor alt i sin 700 år lange historie en mektig manifestasjon av vår forsvarsvilje og -evne.

 

Oslo - Akershus festning

Her er det stengt. For Forsvaret holder fortsatt hus på Akershus.

 

Festningsområdet

Det er ikke bare festning og forsvarsverk som byr oss inn i dette området i dag. Det er nemlig flott natur, flotte utsiktspunkter, kjekke turveier over gressbelagte voller og brostein, såvel som spennende bygninger som preger festningsområdet i vår tid.

Like innenfor festningsområdet finner vi besøkssenteret. Her tilbys vi midlertidige utstillinger og kontakt med guider for omvisninger.

Foran senteret finner vi Karpedammen med sin utendørs scene, benyttet til arrangementer sommerstid. Det var i forgangne tider flere dammer rundt om i festningsanlegget, kun to består i dag. Til gjengjeld settes det ut karper om sommeren.

Den som vandrer rundt i festningsområdet vil se et del poster, 31 i tallet, noen med QR-koder på. De beretter om hvert enkelt sted. I alle fall kan du godt lese denne pdf og få samme informasjon til din 50-minutters vandring rundt på området. Samme hva du gjør, bør du eksponere deg for din eventuelle høydeangst og vandre langs bastionene. Særlig utsikten ned mot indre havn og Rådhuset er flott.

Nærmest Rådhuset finner vi Skarpenords bastion hvor det salutteres på nasjonale høytidsdager, samt kongeparets og kronprinsparets fødselsdager.

 

Oslo - Akershus festning - Akershus slott - Det Kongelige Mausoleum

Det er noe med denne krypten, Det Kongelige Mausoleum, under Akershus slott.

 

Slottet

Akershus slott utgjør nok for mange kjernen i festningsområdet, og det mest spennende. Det er her vi finner restene fra den opprinnelige middelalderborgen, blant annet fangehull (dog ikke så spennende). Her finner vi den kongelige krypt hvor Kong Haakon og Dronning Maud ligger i sine sarkofager, Kong Olav og Kronprinsesse Märtha ved siden av, og med rom for neste par ut. I denne delen av slottet er også Håkon V Magnussons levninger å finne, og Sigurd Jorsalfar.

Slottets borggård er kjent fra TV, for å si det sånn, når konge eller regjering inviterer på middag. Vi merker oss den trappen de vandrer opp, den hallen de kommer inn i, og etterhvert på vår vandring rundt i slottet – også de haller der de fornemme gjester bespises. Det er flotte saler, i en viss grad også sammenlignet med utlandet. Det er nok mindre gull og glitter her, men vi får et nesten middelaldersk og historisk inntrykk.

Slottsvandringen er nøye lagt opp, du geleides gjennom viktige deler og kommer også gjennom Slottskirken, en enkel liten sal med kong Haakons losje oppe på ene siden.

På festningsområdet finner vi skiftende skulpturell utsmykning.

Akershus festnings utforming er som festninger gjerne er, som løkringer å regne. Slottet med sine murer ligger innerst, utenfor ligger en rekke bygninger og flere bratte voller. Utenfor har vi enda mer av forsvarets bygninger, i bruk til ulike formål. Dersom vi krysser gangbroen over Kongens gate, kommer vi over på Festningsplassen. Der finner vi «Nasjonalmonumentet for krigens ofre 1940-45», og en serie spennende bygninger: Kommandantboligen og Gymsalen for å nevne to. Videre er det helt ytterst over Vippetangen at vi finner Forsvarsmuseet.

 

Praktisk

Det er Forsvarsbygg som forvalter Akershus festning. Deres nettside er informativ med praktiske opplysninger og historikk.

 

 

Den som vil ha mer historisk informasjon om festningen bør konsultere Wikipedia, Lokalhistoriewiki og Store norske leksikon. NRK laget i 1979 et program om slottet gjennom 700 år.

Akershus er ikke den eneste festningen som er tilgjengelig for publikum. Vi har en rekke gamle festninger som Forsvaret forvalter. På Sandalsand kan du lese om AkershusBergenhusKristianstenSion (Sverresborg) og Kongsvinger. Vi har også tidligere festninger av nyere dato, som er overlatt til kommunene som friluftsområder. Et eksempel er Fjøløy fort i Rogaland. Les Sandalsands hovedartikkel om Festninger og fort landet rundt

Når du er i området bør du kikke innom Norges Hjemmefrontmuseum innenfor murene og Forsvarsmuseet like utenfor. Merk at Middelalderfestivalen avholdes i mai hvert år, og les gjerne også andre artikler fra Oslo for mer inspirasjon til hva du kan oppleve i hovedstaden.

Klikk og bla gjennom bildene.