Opplevelser i Oslo

Oslo akslet rollen som landets hovedstad allerede på 1300-tallet, men måtte spille annenfiolin under dansketiden. Det har byen ettertrykkelig tatt igjen siden. Med 700000 innbyggere er den landets klart største by, mer enn dobbelt så stor som den nest største, Bergen. Her ligger det meste av makt og myndighet i landet, til litt misunnelse for andre. Nevnte folketall er heller ikke den fulle og hele sannhet. Stor-Oslo som tettsted strekker seg inn i nabokommunene i både sør, øst og vest. Det er nesten ingen ende på alle de muligheter Oslo byr på for fastboende og tilreisende. Sandalsand har over mange tiår hatt glede av å være begge deler. Det er først i de senere årene at jeg mer eller mindre systematisk har oppsøkt severdighetene.

Her finner du turer, opplevelser og annet å stille din nysgjerrighet på. På fylkessiden finner du detaljerte kart og bakgrunnsinformasjon som kan gi deg enda mer inspirasjon. Benytt gjerne dette søkefeltet til å lete opp mange flere spennende reisemål og opplevelser på Sandalsand.

VIDEO – Gol stavkirke

VIDEO – Gol stavkirke

Se denne video fra Gol stavkirke. Noen mener kirken ble bygget i år 1212, mens andre har mer omtrentlige anslag. I alle tilfeller ble den på slutten...

Gol stavkirke i Oslo

Gol stavkirke i Oslo

Gol stavkirke er ikke bare blitt flyttet, men den er også blitt kopiert opptil flere ganger. Vi skal nå bli kjent med originalen. Det er nemlig en...

Bilder fra Oslo

Bilder fra Oslo

Her finner du bilder fra Oslo. Bildene er blitt så mange etter hvert, at de må fordeles på flere album. Det første dekker årene 1988-2016, det...

Operahuset i Oslo

Operahuset i Oslo

På få år ble Operahuset i Oslo et nasjonalt ikon, et bygg som satte byen og landet på kartet internasjonalt. Innholdsmessig er det blitt et...