Nesvåg er en kystidyll med eget Sjø- og motormuseum

Sist endret 15.05.2022 | Publisert 21.07.2017Kultur, Museer, Rogaland |

Anslått lesetid:

Sjøfarende vil møte en rolig havn, veifarende vil møte en idyllisk våg i Nesvåg. Alle vil vi beundre et vakkert kystmiljø som til overmål møter oss med et helt spesielt kultursenter bygget opp rundt engasjementet til en enkeltperson. 

 

Litt om vår kystkultur

Et halvt blikk på Norgeskartet indikerer klart og tydelig at kysten er lang og har stått helt sentralt i nasjonens utvikling fra starten av, som ferdselsåre og som levevei. Langs hele kysten har det å kombinere jordbruk og fiske vært nødvendig for å sikre familiers og grenders utkomme. Ut fra dette grunnlaget har det utviklet seg rike tradisjoner knyttet til båtbygging, til utvikling av fiskeutstyr og motorer, og til fasiliteter på land for å ta mot og bearbeide fisken for videre salg.

 

Det å ta vare på denne kulturen

Nasjonalt har Riksantikvaren lagt vekt på å sikre håndverkskompetanse for å ta vare på fartøyene. Det blir blant annet gjort fra tre nasjonale sentre for fartøyvern: Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund og Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum i Gratangen har bevaringsoppgaver knyttet til fartøy av tre, og Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter ved Kristiansand for stålskip. Sentrene har som hovedoppgave å utføre større oppdrag knyttet til dokumentasjon og restaurering av verneverdige fartøy, og å dokumentere og føre videre viktige tradisjoner knyttet til selve håndverket.

Videre kunne vi i 2016 glede oss over at et båtbyggerverksted i Osøyro ble innskrevet på UNESCO sin verdensarvliste for immateriell kulturarv, som stedet der vår nasjonalbåt, Oselvarbåten, blir tilvirket.

Selv om Staten går inn med stimuleringsmidler, så er det gjennom en lang rekke frivillige lag og foreninger langs kysten det meste av arbeidet blir nedlagt for å ta vare på denne delen av vår historie. Ett eksempel er Lista Kystkultursenter.

 

Fleire tusen frivillige langs heile kysten og langs vannvegane i innlandet legg årleg ned langt over 130.000 dugnadstimar og bidreg til at vi har så mange godt bevarte, flytande kulturminne i Noreg. Ikkje berre er dugnadsarbeidet viktig for å ta vare på kulturarven, men i tillegg samlar dette folk i alle aldrar i alle delar av landet og skapar viktige sosiale møteplassar. (Riksantikvaren)

 

Vi skal nå oppsøke et annet slikt senter, helt sør i Rogaland. Her er det i svært stor grad engasjementet til én person som gjennom mange år har bygget opp et svært spennende innhold. Hans navn er Johnny Nesvåg.

 

Nesvåg

Før vi kommer til Nesvåg Sjø- og Motormuseum skal vi imidlertid berette om selve vågen og vise noen bilder. Nesvåg ligger godt til rette som en liten, men trygg havn like nord for de mer kjente Rekefjord og Sogndalstrand. Innerst i vågen finner vi ni naust i rekke. De betegnes i Sokndal kommunes kulturminneplan som et særlig verneverdig naustmiljø.

Naustene ble bygget i siste del av 1800-tallet og tidlig 1900-tall. De står på pilarer av stein, dels også tre. Takene er mest av nyere dato, de fleste med bruk av takstein. Noen av naustene er grindbygd i sin konstruksjon. Kommunen legger så stor vekt på dette miljøet at de antyder å frede det etter kulturminneloven. Jeg vil anta at en eventuell fredning bør virke som en positiv stimulans til at det nødvendige vedlikeholdet ikke utsettes, for det ser ut til at både rehabilitering og ekstra vedlikehold kan være påtrengende for flere av naustenes vedkommende.

Kommunen skriver at Nesvågs historie går langt tilbake, og viser til at havnen er beskrevet i Opplysende Beretninger for de Søefarende, 1791 – 1803 som en god havn for to til tre skip og kan også benyttes om vinteren. Som for andre steder langs kysten har Nesvågs næringsvei vært kombinasjonen av fiske og jordbruk. Her viser kommunen til «kulturlandskapet som er preget av generasjoners bruk av de små jordflekkene som var tilgjengelige, ofte ved steinborger for å bedre jordveien».

 

Ved innseilingene til Nesvåg og Rekefjord er bibelvers hogget inn i fjellene på østsiden av innløpene. Det forteller hvor viktig en mente det var å ha Guds ord med seg på sjøen. (Sokndal kommune)

 

 

Nesvåg Sjø- og Motormuseum

Det skal engasjement til å holde på i godt over 30 år med å samle inn over 100 gamle båtmotorer, herav en rekke klenodier av noen påhengsmotorer, en mengde fiskeutstyr, samt to fullt ut operative fiskebåter. Det skal enda større engasjement til å bygge opp et helt maritimt miljø bestående av gamle naust og tilflyttede hus å stille alt ut i. Følgelig fortjener primus motor på stedet, Johnny Nesvåg, både honnør og mye besøk. Vi var en liten gruppe som hadde booket oss inn for omvisning og rekebord. Det ble en aldeles herlig opplevelse.

Den tidligere reketråleren M/S Sjødis var på ferd andre steder. Det er en 57 fots båt som tilhører dette private museet, med ambisjon om å bevare den mest mulig original, men samtidig la den være tilgjengelig for utleie – enten det måtte være fiske eller synsjåing langs kysten. Nyervervelsen Elsy lå til kai, det blir ikke mindre spennende å se hva den kan brukes til.

Trebåter ligger og dupper i naust, men det er motorer som er Johnny Nesvågs største interesse. Motorene kommer i nær sagt alle størrelser, men helst de mindre. 2-taktere og 4-taktere, bensindrevne med 1 til 10 hestekrefter. Voldamotoren (51 HK) i et eget hus er han spesielt stolt over, tre tonn tung som den er.

Rekebordet fikk vi servert i det gamle fiskerhuset som er flyttet hit. Fiskarheim kalles det, ble bygget i 1883 og innredet på nytt i gammel stil – prisbelønnet for akkurat det strevet. Museet består av flere bygninger: Et par naust, et museumsbygg, et tilnærmet fyrtårn med enda flere museale gjenstander oppetter etasjene, nevnte Fiskarheimen, og på toppen av haugen gjenoppbygges et gammelt lafthus med praktfull utsikt over innseilingen til Nesvåg.

Dette er til å bli både overveldet og lykkelig av.

 

Praktisk

Bilveien inn til Nesvåg er like idyllisk som reisemålet og er i grunnen et reisemål i seg selv. Kommer du sjøveien må du plotte inn koordinatene N 58° 20’097’’, E 6° 12’082’’.

 

Rogaland - Sokndal - Parti fra Fv33

Parti fra Fv33

 

Kartet under viser bilveien langs Fv33 med Nesvåg midt i. Man kan svinge av fra Rv44 (Nordsjøveien) i kommunesenteret i Sokndal, Hauge i Dalane, men også fra Åvendal. Min sterke anbefaling er å kjøre hele denne strekningen, og jeg kan love deg naturskjønne omgivelser langs en smal vei, til dels på grus, i strøk få andre ferdes. Hovedsykkelveien langs kysten går imidlertid her, så kjør forsiktig. 

 

 

Museet har sin egen, noe tilårskomne nettside. Betydelig mer aktivitet er der på Facebooksiden. Museet har blitt omtalt i Båtmagasinet.

Sokndal har enda flere opplevelser å by på. 

Helt til slutt kan det være greit å henlede oppmerksomheten til denne videoen. Den er ikke min, men omhandler laksefiske med kilenot utenfor Nesvåg og viser bilder fra fisket så vel som flere inntrykk fra Vågen.