Vandringer ved Lysefjorden, versjon 2.0

Sist endret 07.02.2022 | Publisert 19.04.2018Fjell og hei, Rogaland | ,

Anslått lesetid:

I 2012 publiserte jeg en serie artikler fra vandringer ved Lysefjorden, foranlediget av et initiativ fra Stavanger turistforening som hadde merket rutene og laget et opplegg benevnt «Lysefjorden Rundt».

Vi var en vennegjeng som satte oss fore å gjennomføre turene, en hvert år. Turistforeningens oppskrift ble ikke fulgt til punkt og prikke, men like fullt. Vi kom imidlertid aldri helt i mål med vårt forsett. I ettertid har jeg over tid pusset litt på noen av artiklene, men fikk nå i 2018 for meg å foreta en ganske grundig bearbeidelse av alle sammen. Derfor foreligger de nå i det jeg har kalt versjon 2.0. 

For alle artiklene om vandringer ved Lysefjorden ble det den gang laget videoer hentet fra Sandalsands YouTube-kanal, men en video er kommet til etterpå. Videre har jeg fått laget kart over hver enkelt tur, og utvidet beskrivelsene til dels betydelig. Bilder av nyere dato er lagt inn hvor jeg hadde det tilgjengelig. Ikke minst er de praktiske opplysningene forbedret og oppdatert, med flere lenker til eksterne kilder. 

Jeg tar sikte på å holde artiklene oppdaterte, selv om jeg ikke skulle komme til å repetere en bestemt tur. Kanskje kommer vi oss av gårde igjen og får fullført runden. Her følger mine videoer, satt sammen i en spilleliste på YouTube. God fornøyelse, og ikke minst god tur!

 

 
Her er listen med artikler i Lysefjord-serien:

(0) Introduksjon
(1) Lysefjorden med båt
(2) Ulvaskog
(3) Preikestolen
(4) Songedalen
(5) Kjerag
(6) Vinddalen

Jeg har for øvrig gjort den samme oppgradering av artiklene fra fotturene langs Jærkysten